9 đối tượng được tăng lương hưu lên 20,8%, 3 đối tượng tạm cắt lương hưu và trợ cấp BHXH

Từ 1/7/2024, chính thức áp dụng điều chỉnh quan trọng về lương hưu và trợ cấp BHXH, với việc tăng mức lương hưu lên 20,8% cho 9 trường hợp đặc biệt và tạm dừng nhận lương hưu đối với 3 đối tượng khác.

Từ ngày 1/7/2024, một số thay đổi quan trọng trong chính sách về lương hưu và trợ cấp Bảo hiểm Xã hội (BHXH) đã được áp dụng tại Việt Nam, với việc tăng mức lương hưu lên 20,8% đối với 9 trường hợp cụ thể. Đồng thời, 3 đối tượng sẽ tạm dừng nhận lương hưu và trợ cấp BHXH. Dưới đây là các điều chỉnh cụ thể và ảnh hưởng của chúng đến cộng đồng.

Sau cải cách tiền lương 1/7/2024 sẽ có 9 trường hợp nhận được mức tăng đáng kể, 3 đối tượng sẽ tạm dừng nhận lương hưu

Sau cải cách tiền lương 1/7/2024 sẽ có 9 trường hợp nhận được mức tăng đáng kể, 3 đối tượng sẽ tạm dừng nhận lương hưu

1. Tăng Mức Lương Hưu

Từ ngày 1/7/2024, mức lương hưu được điều chỉnh tăng lên 20,8% đối với 9 trường hợp sau:

 • Cán bộ, công chức, viên chức;
 • Quân nhân;
 • Người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
 • Người lao động nữ nghỉ thai sản, nghỉ sản;
 • Người lao động bị ốm đau dài ngày mà không có nghỉ thai sản, nghỉ sản;
 • Người tham gia BHXH bị ung thư;
 • Người lao động có con được hưởng lương hưu hết hạn đối với bảo hiểm xã hội hưu trí, bảo hiểm xã hội bảo trợ;
 • Người lao động chết không có người thừa kế hưởng lương hưu;
 • Người lao động, người đã nghỉ việc trước ngày 01/01/2022 mà chưa đủ tuổi nghỉ hưu.

2. Tạm Dừng Nhận Lương Hưu và Trợ Cấp BHXH

Tuy nhiên, từ cùng ngày, có 3 đối tượng sẽ tạm dừng nhận lương hưu và trợ cấp BHXH, bao gồm:

 • Những người có mức lương hưu và trợ cấp hàng tháng dưới 1 triệu đồng;
 • Người lao động nữ nghỉ thai sản, nghỉ sản đợi tiếp theo của trường hợp hưởng lương hưu;
 • Trường hợp giảm tỉ lệ sức lao động hưởng lương hưu hết hạn nhưng không tăng tỉ lệ lương hưu theo hướng dẫn của Bộ LĐ-TB&XH.
Điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng đối với các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng

Điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng đối với các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng

Sự điều chỉnh về lương hưu và trợ cấp BHXH từ ngày 1/7/2024 mang lại những cơ hội mới cho những người lao động và cán bộ, công chức, viên chức, trong khi cũng có những biến động đáng chú ý đối với một số đối tượng. Đây là một phần của nỗ lực để cải thiện hệ thống an sinh xã hội và đảm bảo sự công bằng và bền vững trong quản lý và phân phối nguồn lực xã hội.