Spotlight

Mái tóc có 1-0-2 của tộc người kỳ lạ thế giới, cả đời không tắm da vẫn mịn trơn nhờ 1 bí quyết

Phụ nữ trong tộc người Himba nổi danh sở hữu vẻ đẹp nhất nhì châu Phi. Đặc biệt mái tóc của họ có 1-0-2 và cách làm đẹp cũng không giống ai.