Cuộc sống

Tổ tiên dặn: "Cổng chính xuyên qua đại sảnh, nhà tan cửa nát'" con cháu chớ làm sai

Một trong những kinh nghiệm quý báu đó là: “Cổng chính xuyên qua đại sảnh, nhà tan cửa nát” được nhiều người khắc ghi để thực hiện. Trong quan niệm của người Việt. xây nhà là một trong những công việc...