ĐỜI SỐNG

Tỷ giá Yên Nhật hôm nay ngày 18/04/2024  - Nhích nhẹ 163.34

12 giờ trước

Việc tỷ giá Yên Nhật hôm nay tăng nhẹ lên mức 163.34 chưa chứng minh rõ ràng về sự phục hồi của đồng tiền tệ này. Các yếu tố khác như chỉ số lạm phát, chính sách tiền tệ hay lãi ngân hàng FED sẽ là những gì nhà đầu tư cần theo dõi để tránh rủi ro.