Check-in

5 cách tắt "đã xem" tin nhắn trên Messenger cực đơn giản trên facebook

Khi chat Facebook, vì một lý do nào đó mà bạn muốn đọc tin nhắn của ai đó nhưng không muốn người gửi biết mình đã đọc thông qua dòng thông báo “đã xem”.