Xã hội

Từ năm nay, đất không có giấy tờ có được cấp Sổ đỏ không?

Rất nhiều người dân quan tâm rằng đất không có giấy tờ có được cấp sổ đỏ hay không?Đất không có giấy tờ là gì? Đất không có giấy tờ là đất mà người dân đang sử dụng không có một...