Từ 1/7/2024: Có 2 đối tượng được hưởng mức tăng lương hưu cao nhất, là ai?

Khi thực hiện Cải cách tiền lương, sẽ có 2 đối tượng sau sẽ được hưởng mức tăng lương hưu cao nhất.

Cải cách tiền lương là một trong những chính sách được cả nước đặc biệt quan tâm trong giai đoạn này. Việc thực hiện Cải cách theo tinh thần Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 sẽ được thực hiện kể từ ngày 1/7/2024 tới đây. Vậy trong đợt cải cách này, những đối tượng nào sẽ được hưởng mức tăng lương hưu cao nhất? Hãy cùng tham khảo trong nội dung sau đây.

Một điểm đáng chú ý trong đợt cải cách lần này chính là các trường hợp viên chức giáo dục và y tế sẽ hưởng mức tăng cao hơn so với mặt bằng chung của đội ngũ công chức và viên chức khác.

Từ 1/7/2024: Có 2 đối tượng được hưởng mức tăng lương hưu cao nhất

Từ 1/7/2024: Có 2 đối tượng được hưởng mức tăng lương hưu cao nhất

Khi chính thức thực hiện Cải cách tiền lương, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế đề nghị cấp có thẩm quyền sẽ chú ý, quan tâm và hỗ trợ nhằm mục đích đảm bảo tiền lương, gồm cả phụ cấp của viên chức giáo dục, y tế được tăng lên tương ứng với yêu cầu và vị trí việc làm.

Đồng thời, Nghị quyết 104/2023/QH15 cũng nêu rõ, kể từ 1/7/20254, khi thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương sẽ thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở. Như vậy, khi chốt thực hiện cải cách tiền lương cũng đồng thời với việc tăng lương hưu.

Với người nghỉ hưu tham gia BHXH bắt buộc, lương hưu được tính như sau:

Mức lương hưu hàng tháng = Tỉ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

Như vậy, có thể thấy rằng, khi mức tăng tiền lương tăng thì mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH, mà mức tăng tiền lương của viên chức y tế, giáo dục sẽ được điều chỉnh cao nhất so với mặt bằng chung. Bởi vậy, mức bình quân tiền lương tháng BHXH của viên chức nghỉ hưu thuộc hai ngành này cũng sẽ cao hơn và sẽ được hưởng mức tăng lương hưu cao nhất từ cải cách tiền lương.