"Người bạc đãi vợ thì trăm đường tài lộc đều không vào nhà", vì sao lại như thế?

Có câu nói: “Người bạc đãi vợ thì trăm đường tài lộc đều không vào, kẻ hiếu thảo mù quáng thì trăm việc đều không thuận”. Tuy vậy, không phải ai cũng hiểu hết ý nghĩa của câu này.

Người bạc đãi vợ thì trăm đường tài lộc đều không vào

Người ta thường cảnh báo rằng nếu một người đàn ông không tôn trọng hoặc bất cần vợ, thì tài sản gia đình có thể không tăng lên được.

Khổng Tử đã từng nói: "Trước đây, trong thời Tam Đại Minh Vương, họ luôn kính trọng vợ và con cái, vì đó là đạo lý. Vợ không chỉ là chủ nhân của gia đình mà còn là người giữ vai trò quan trọng nhất trong các mối quan hệ gia đình. Nếu không tôn trọng và yêu thương lẫn nhau, gia đình sẽ không thể thịnh vượng."

Người ta thường cảnh báo rằng nếu một người đàn ông không tôn trọng hoặc bất cần vợ, thì tài sản gia đình có thể không tăng lên được.

Người ta thường cảnh báo rằng nếu một người đàn ông không tôn trọng hoặc bất cần vợ, thì tài sản gia đình có thể không tăng lên được.

Vì vậy, câu thành ngữ "chân tâm hoán chân tâm" không sai. Nếu bạn đối xử với người bạn đời của mình bằng cách chi ly và tính toán từng bước, thì dù bạn có giữ cả núi vàng bạc thì cuối cùng bạn cũng sẽ lãng phí điều quan trọng nhất.

Có một câu nói khác rằng: "Gia hữu nhất tâm, hữu tiền mãi kim. Gia hữu nhị tâm, vô tiền mãi châm." Ý nghĩa của nó là trong gia đình, nếu mọi người đều đồng lòng, thì sẽ có đủ tiền để mua vàng kim; nhưng nếu mỗi người trong gia đình có ý kiến riêng biệt, thì không thể mua được một cái kim để may vá.

Nói cách khác, nếu mọi người trong gia đình đều đồng lòng, hợp tác và hỗ trợ nhau, thì dù không giàu có cũng có thể đạt được thành công và hạnh phúc. Nhưng nếu mỗi người trong gia đình có suy nghĩ và hành động riêng biệt, không hợp tác và không đồng lòng, thì dù có nhiều tiền cũng không thể làm cho gia đình trở nên hạnh phúc và ổn định. Thực tế cho thấy, chỉ khi hai vợ chồng đồng lòng, gia đình mới có thể thịnh vượng và vận may về tiền bạc mới có thể tăng lên.

Kẻ hiếu thảo mù quáng thì trăm việc đều không thuận

Lòng hiếu thảo là một trong những giá trị văn hóa quý báu, nhưng làm thế nào để thực sự được coi là hiếu thảo?

Có một câu chuyện kể về một học giả trong thời cổ đại. Sau nhiều năm cố gắng, anh ta cuối cùng cũng thi đậu vào làm quan. Nhưng chỉ mới nhậm chức được một thời gian ngắn, chưa kịp thực hiện ước mơ của mình, anh ta đã bị bỏ vào tù.

 Lòng hiếu thảo là một trong những giá trị văn hóa quý báu, nhưng làm thế nào để thực sự được coi là hiếu thảo?

Lòng hiếu thảo là một trong những giá trị văn hóa quý báu, nhưng làm thế nào để thực sự được coi là hiếu thảo?

Nguyên nhân là mẹ của học giả cảm thấy con trai mình có chức quan, có thể diện, nên chỉ cần có ai đến tặng quà, bà sẽ chấp nhận, bất kể con trai có làm được hay không, bà đều đồng ý ngay lập tức. Sau khi học giả biết chuyện, anh ta nhận ra rằng mẹ mình làm như vậy không đúng, nhưng anh ta lo sợ nếu từ chối những người này, mẹ anh sẽ mất mặt, vì thế anh ta phải cố gắng đồng ý với tất cả.

Tuy nhiên, anh ta không có khả năng xử lý những việc đó, kết quả là học giả đã bị bắt giam vào ngục, và sau đó mẹ anh đã phải bán hết tài sản của gia đình để cứu con trai. Nhưng sau khi con trai được giải thoát, bà lại cảm thấy có lỗi với anh, và đã tự tử.

Trong "Đệ Tử Quy" có câu: "Thân hữu quá, gián sứ canh". Ý nghĩa của nó là khi cha mẹ có lỗi lầm, chúng ta phải hết lòng khuyên bảo họ sửa lỗi thay vì mù quáng vâng lời, vì hiếu thảo chân chính không phải là hiếu thảo mù quáng. Bỏ qua hiếu thảo mù quáng, gia đình mới có thể duy trì một tinh thần đúng đắn. Chỉ khi đó, cuộc sống của bạn mới có thể trở nên suôn sẻ hơn.