Người đang nhận lương hưu qua đời, thân nhân của họ có được hưởng trợ cấp không?

Khi người nhận lương hưu qua đời, thân nhân của họ có được hưởng trợ cấp không? Là câu hỏi thắc mắc của nhiều gia đình.

Nhiều người đang được hưởng chế độ lương hưu nhưng sau đó qua đời. Liệu những người thân của họ có được nhận trợ cấp? Chúng ta hãy cùng nghe chuyên gia pháp luật giải đáp vấn đề này.

Theo Khoản 1, Điều 66 thuộc Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người đang hưởng một trong các chế độ lương hưu; hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng đã nghỉ việc,... khi chết thì những người lo mai táng được nhận một lần trợ cấp mai táng.

Ngoài ra, Căn cứ theo Khoản 1 Điều 67 thuộc Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người đang hưởng lương hưu khi chết thì thân nhân của họ được hưởng tiền tuất hằng tháng.

Tại Điều 69 thuộc Luật Bảo hiểm xã hội 2014 có quy định những thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp tuất hằng tháng mà có nguyện vọng được hưởng trợ cấp tuất một lần (trừ trường hợp con dưới 6 tuổi, con hoặc vợ hoặc chồng mà bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên) thì sẽ được hưởng trợ cấp tuất một lần.

Như vậy, theo các quy định pháp luật ở trên thì sau khi chết thì thân nhân của những người đang hưởng lương hưu sẽ được nhận trợ cấp mai táng, trợ cấp tuất hằng tháng hoặc trợ cấp tuất một lần.

nguoi-dang-nhan-luong-huu-qua-doi-than-nhan-cua-ho-co-duoc-huong-tro-cap-khong (3)

+ Về trợ cấp mai táng: Mức trợ cấp mai táng bằng 10 lần lương cơ sở chính tại tháng mà người đang hưởng lương hưu chết.

+ Về trợ cấp tuất hằng tháng: Mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân người đang hưởng lương hưu mà qua đời tính bằng 50% mức lương cơ sở; trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng sẽ tính bằng 70% mức lương cơ sở. Như vậy, hiện mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân sẽ là 900.000 đồng/tháng, trường hợp những thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì sẽ hưởng mức trợ cấp này là 1,26 triệu đồng/tháng.

nguoi-dang-nhan-luong-huu-qua-doi-than-nhan-cua-ho-co-duoc-huong-tro-cap-khong (5)

Số thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng không quá 4 người. Như vậy, số tiền mà thân nhân người lao động qua đời được nhận trợ cấp tuất hằng tháng tối đa là 3,6 triệu đồng/tháng (nếu có 4 thân nhân đủ điều kiện nhận trợ cấp) hoặc 5,04 triệu đồng/tháng (nếu có 4 thân nhân đủ điều kiện nhận trợ cấp và không có người trực tiếp nuôi dưỡng).

+ Về trợ cấp tuất một lần: Mức hưởng trợ cấp tuất một lần sẽ được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu của người đang hưởng lương hưu mà chết. Nếu người đó chết trong 2 tháng đầu hưởng lương hưu thì mức trợ cấp một lần được tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng. Nếu người đó qua đời vào những tháng sau đó thì cứ hưởng thêm 1 tháng lương hưu thì mức trợ một lần cấp giảm đi nửa tháng lương hưu, mức thấp nhất sẽ bằng 3 tháng lương hưu đang hưởng.

Ví dụ: Ông A hưởng lương hưu được 8 tháng thì mất. Thân nhân của ông A sẽ đuợc hưởng trợ cấp tuất 1 lần với mức hưởng là: 48 - (8 - 2) x 0.5 = 45 tháng lương hưu của ông A.

Trường hợp Ông B hưởng lương hưu được 8 năm 6 tháng (tức 102 tháng) thì mất. Thân nhân của ông B sẽ đuợc hưởng trợ cấp tuất 1 lần với mức hưởng là: 48 - (102 - 2) x 0.5 = 2 tháng lương hưu của ông B. Tuy nhiên, vì mức trợ cấp tuất thấp nhất được hưởng là 3 tháng lương hưu nên vì thế thân nhân của ông B sẽ được hưởng trợ cấp tuất 1 lần là 3 tháng lương hưu của ông B.

nguoi-dang-nhan-luong-huu-qua-doi-than-nhan-cua-ho-co-duoc-huong-tro-cap-khong (4)

Ngan