Tháng 12/2023: Người dân đi làm Sổ đỏ sẽ được hưởng thêm lợi ích gì?

Hà Thị Hải Yến

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay còn gọi là sổ đỏ là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hợp pháp nhưng không phải ai cũng biết hết những lợi ích của Sổ đỏ mang lại cho người dân.

Trong tháng 12/2023 người dân cần phải nhanh chóng hoàn thiện thủ tục xin cấp sổ đỏ để đảm bảo tối đa quyền lợi của mình vì một số lý do sau:

Điều kiện cấp Sổ cho đất không có giấy tờ được quy định khắt khe hơn

Theo quy định tại khoản 2 Điều 137 dự thảo luật đất đai 2023 quy định đất không có giấy tờ phải là đất không thuộc các trường hợp lấn, chiếm. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 135 của dự thảo Luật đất đai 2023 mà không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 135 của dự thảo Luật đất đai 2023 thì được công nhận quyền sử dụng đất nếu có các điều kiện sau đây: Thửa đất sử dụng không có giấy tờ sử dụng vào mục đích nông nghiệp không thuộc trường hợp lấn, chiếm, tranh chấp đất đai; Thửa đất sử dụng không có giấy tờ sử dụng đất nếu đã sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp không thuộc trường hợp lấn, chiếm, tranh chấp đất đai, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

lam-so-do-nam2023

Mà hiện nay, có rất nhiều trường hợp "lấn, chiếm đất" do khai hoang, du canh, di cư... nếu theo quy định của luật đất đai 2013, các trường hợp này không có giấy tờ nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại điều 100, điều 101 luật đất đai 2013 vẫn được cấp Sổ đỏ, còn sắp tới, khi dự thảo Luật Đất đai mới được thông qua, thì những trường hợp này sẽ hoàn toàn không còn được cấp nữa.

Vì vậy, nếu đất đang sử dụng mà không có giấy tờ, thuộc trường hợp lấn chiếm do quá tình khai hoang, di cư... và đáp ứng các điều kiện còn lại để được công nhận quyền sử dụng đất, bạn nên đi làm Sổ đỏ ngay trước khi dự thảo Luật mới được thông qua.Cũng theo dự thảo này, nếu không kịp đi làm Sổ đỏ, mảnh đất mà người đang sử dụng có nguồn gốc từ đất lấn, chiếm sẽ không được công nhận quyền sử dụng đất mà chỉ được ghi nhận là người sử dụng đất tại thời điểm đăng ký, được tạm thời quản lý đất đai cho đến khi Nhà nước có quyết định xử lý theo quy định của pháp luật.

Lợi ích khi người dân làm sổ đỏ

Sổ đỏ là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bộ tài nguyên và môi trường cùng các cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp để đảm bảo quyền sở hữu , sử dụng phần diện tích đất đai thuộc sở hữu của một cá nhân, tập thể theo đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra sổ đó còn là đại diện pháp lí để chứng minh quyền sử dụng đất và được pháp luật bảo vệ những quyền lợi cơ bản và ngăn chặn những hành vi xâm phạm và sử dụng trái pháp phần đất đai đã được quy định. Theo đó, sổ đỏ đóng những vai trò quan trọng sau:

Một là, căn cứ để xác định củ sử dụng đất

Khoản 16 Điều 3 Luật Đất đai 2013 quy định như sau, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.

lam-so-do

Hai là căn cứ để nhà nước bồi thường khi thu hồi đất

Theo Điều 75 Luật Đất đai 2013, điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng là khi người sử dụng đất phải có giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận mà chưa được cấp, (trừ trường hợp theo Khoản 2 Điều 77 Luật Đất đai).

Ba là căn cứ để thực hiện giải quyết tranh chấp đất đai

Việc có hoặc không có giấy chứng nhận là một trong những căn cứ giúp các bên tranh chấp lựa chọn hình thức giải quyết tranh chấp đất đai. Bởi theo Khoản 2, Khoản 3 Điều 203 Luật Đất đai 2013, tranh chấp đất đai đã được hòa giải tại UBND cấp xã mà không thành thì được giải quyết như sau:

- Tranh chấp đất đai mà đương sự có giấy chứng nhận hoặc có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai 2013 và tranh chấp về tài sản gắn liền với đất thì do Tòa án nhân dân giải quyết.

- Tranh chấp đất đai mà đương sự không có giấy chứng nhận hoặc không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai thì đương sự chỉ được lựa chọn một trong hai hình thức giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định sau:

+ Nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp tại UBND cấp có thẩm quyền (cấp tỉnh, cấp huyện).

+ Khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.

Bốn là căn cứ xác định loại đất trên thị trường

Theo Khoản 1 Điều 11 Luật Đất đai 2013, việc xác định loại đất theo một trong các căn cứ sau:

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đã được cấp trước ngày 10.12.2009; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Năm là điều kiện thực hiện quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013 quy định, người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau:

- Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại Khoản 1 Điều 168 của Luật này.

- Đất không có tranh chấp.

- Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.

- Trong thời hạn sử dụng đất.